Ես իմ կրթահամալիրին նվիրում եմ

Ես նվիրում եմ կրթահամալիրին, որ դպրոցը երբեք չփակեն և մինչև վերջ լինի, որ բոլոր աշակերտներ շատ սովորեն և ամենախելացին դառնան և որ ամենամեծ շենք լինի բոլոր շենքերից։