18.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 -քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 -չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 -տասնչորս հազար ինն հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ Читать далее «18.03.2020»