Մարտի 30- ապրիլի 3-ի աշխատակարգ

 Առցանց տեսակապերի ժամանակացույց

 Ընթերցանություն՝

Ջ.Ռոդարի « Տարօրինակ հարցեր» և «Աչքերի գանգատը»

Մաթեմատիկա՝

Աշխատանքային էջերի լրացում

Տեխնոլոգիական նախագիծ