16.04.20

 1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 –հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունիննը

368.208 –երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382-վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու Читать далее «16.04.20»

15.04.20

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ — 346438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ — 228077
 • Հիսունհինգ հազար ութ — 55008
 • Հազար չորս հարյուր մեկ — 1401
 • Հարյուր քսան հազար հինգ — 120005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ — 499105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը — 320010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ — 50068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու — 1542

Читать далее «15.04.20»

ՈւԹՈՏՆՈՒԿ ՆԱՊԱՍՏԱԿԸ

Այո՛, Ռուսաստանում ինձ հետ հրաշք բաներ քիչ չեն պատահել։

Մի անգամ հետևում էի մի արտասովոր նապաստակի։

Նապաստակը շատ արագավազ էր։ Վազում է ու վազում, գոնե մի րոպե հանգստանա։ Читать далее «ՈւԹՈՏՆՈՒԿ ՆԱՊԱՍՏԱԿԸ»

Буря

Ответить на вопросы.

 1. Что удивительного произошло?

Начался ураган и деревья стали летать.

 1. Верите ли вы этой истории барона Мюнхгаузена? Почему? Чему именно вы верите, а чему нет?

Читать далее «Буря»