Բացատրում եմ տրամաբանական խնդիրը

Պարտեզում 25 վարդի թուփ էր տնկված շարքով: Զատիկը նստած էր շարքի մի ծայրից հաշված 17-րդ թփի վրա, իսկ խխունջը՝ շարքի մյուս ծայրից հաշված 14-րդի վրա էր: Զատիկի ու խխունջի միջև քանի՞ թուփ կար:

Читать далее «Բացատրում եմ տրամաբանական խնդիրը»