07.05.20

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 -վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն Читать далее «07.05.20»