«Ճանապարհ» Կոմիտաս

 1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

Սողալ Փորով գետնին քսվելով՝ գետնի վրա քարշ գալով շարժվել՝ գնալ: Փորով գետնին քսվելով՝ գետնի վրա քարշ գալով շարժվել՝ գնալ:

Բուսել Սերմից ծիլ արձակել, կանաչել,

 թևավորԹևեր ունեցող:

 անհունիՀուն չունեցող

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

ճանապարհ  — ուղի

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5. Բանաստեղծությունը  սովորիր  անգիր:

Мой друг

У меня есть лучший друг. Его зовут Сероб. Сероб живет в соседнем квартале. У него есть младшая сестра. С Серобом мы вместе проводим выходные. Мы часто играем в футбол или катаемся на велосипеде. Он добрый и умный. Я рад, что у меня такой хороший друг.