Սնկեր

Սնկեր: Սնկերն ավելի մեծ չափերի են հասնում, քան բակտերիաները: Ունեն տարբեր ձևեր: Սնկերի մեծ մասը բազմաբջիջ է: Սնկերի մարմինը կազմված է թելերից: Որոշ սնկերում տարբերվում են նաև գլխիկ և ոտիկ: Դրանք գլխարկավոր սնկեր են։

Սնկերը ևս ունեն լավ արտահայտված արտաքին կառույց՝ սնվում են, շնչում, բազմանում, օժտված են կենդանի օրգանիզմների այլ հատկու­թյուններով: Նրանք ունեն շատ նմանություններ բույսերի և կենդանիների հետ: Սնկերը սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով:

Սնկերը մեծ դեր են կատարում բնության մեջ: Սնկերի մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկը մյուսի աճին և զարգացմանը: Դա օգտակար կապ է:

Գլխարկավոր սնկերի թվում կան ուտելու սնկեր: Դրանցից են սպիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը:

Սակայն կան այնպիսիները, որոնք թունավոր են և վնաս են հասցնում բույսերին և կենդանիներին, մարդուն: Որոշ սնկեր հարուցում են նաև տար­բեր հիվանդություններ:

Սնկերի մասին գիտությունն անվանվում է սնկաբանություն:

Կրկնություն փաթեթ 1

Կրկնություն փաթեթ 1

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝

3 հազարյակ, 2 հարյուրյակ, 4 տասնյակ, 1 միավոր — 3241

5 միավոր, 2 տասնյակ, 5 հայուրյակ, 6 հազարյակ — 6525

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

3764+2892 > 4895+1679

13564+5937 < 61788+3183

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

6մ 50սմ+8մ70սմ = 650+870=1520

22մ10սմ-10մ50սմ = 2210-1050 = 1160

4․ Մի ֆերմայում 847 ճագար կա, իսկ մյուսում՝ 309 ճագարով ավելի։ երկու ֆերմայում քանի՞ ճագար կա։

 1. 847+309 = 1156
 2. 1156+847 = 2003

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։

8

6․ Երեք կողմերի երկարությունների գումարը 7մ10սմ է։ Գտի՛ր AC կողմի երկարությունը։

AB = 130 սմ

BC = 285 սմ

AC = 710 – (285+130) = 295

AC = 2մ 95 սմ

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

803040
105090
607020

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝

9 հարյուրյակ, 6 տասնյակ, 0 միավոր, 3 հազարյակ — 3960

8 հազարյակ, 5 միավոր, 0 հարյուրյակ, 0 տասնյակ — 8005

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

28499+3849 < 19987+12361

64311 – 28425 > 57279-21396

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

40կմ400մ+2կմ600մ = 40400+2600 = 43000

72կմ90մ+13կմ100մ = 72090 + 13100 = 85190

4․ Այս բեկյալը քանի՞ հատվածից է բաղկացած։

5

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։

8

6․ Գտի՛ր եռանկյան երեք կողմերի երկարությունների գումարը։

19

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

573933429
501645789
861357717

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

2/5>3/5,

6/17<51/7,

7/123=7/123,

18/19=18/19։

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Աճման կարգով

6/17, 12/17, 4/17, 15/17, 17/17, 3/17,

17/17,15/17,12/17,6/17,4/17,3/17։

3․Համեմատի՛ր

3/5մ < 4/5մ

7/10կգ > 4/10կգ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

1․ (4500:3)x2=3000

2․ 4500-3000=1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

1․ (180:3)x2=120

2․ 180-120=60

6․ 1 ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի 1/4 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։ 

1․ (6000:4)x1=1500

2․ 1500×2=3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։

Չորեքշաբթի ժամը 12:00։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

14/18 > 17/18,

3/7 > 4/7,

11/28 < 9/28,

24/143 < 21/143։

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

31/35, 17/35, 4/35, 22/35 ,19/35, 35/35

35/35,31/35,22/35,19/35,17/35,4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20լ < 6/20լ

2/15ժ < 4/15ժ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

1․ 4500:3×2=3000

2․ 4500-3000=1500

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 

1․ (8000:44)x3=6000

2․ 8000-6000=2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի 13 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։ 

1․ (12:3)x1=4

2․ 12-4=8

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 

1․ 650:2=325

2․ 325-325=0

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

1․ 5, 12, 36, 47 թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրու՛ 1 հայտարարով կոտորակի տեսքով։
5/1
12/1
36/1
47/1
2․ Առանձնացրու կանոնավոր և անկանոն կոտորակները․
կանոնավոր38/77, 107/108,5/7,18/27 անկանոն 66/65, 612/606,33/33,
3․ Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս
Անկանոն կոտորակ
3/2,40/40,554/544,675/674
4․ Համեմատե՛ք կոտորակները
4/7> 3/7
8/14> 7/14
11/25> 5/25
7/15= 7/15
101/205< 123/205 77/151> 7/151
5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։
3/5 դմ=6 սմ
3/6 ր=30 վ
4/10 ժ=24 ր
2/10 ժ=720 վ
6․ Տատիկն իր պատրաստած գաթայի 1/7 մասը տվեց Աշոտին, 2/7 մասը՝ Սուրենին, իսկ մնացած մասը՝ Հայկին։ Ու՞մ բաժինն էր ամենաշատը։
Հայկին ` 7/7-2/7/1/7=4/7

Հայկի բաժինն էր ամենաշատը:

7․ Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջիկները։
մնաց 5/5-4/5=1/5
50/1/5= 250 կմ
8․ Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան – Գորիս ճանապարհի 1/2 մասը։ Քանի՞ կիլոմետր էր Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128կմ է։
128/1/2=256 կմ
9․ A և B քաղաքներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին։ Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80կմ, իսկ երկրորդը՝ 70կմ։ Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունը։
380+370=450 կմ

Տնային առաջադրանքներ
1․ Առանձնացրու կանոնավոր և անկանոն կոտորակները․
կանոնավոր`6/7, 4/5, 17/18, 14/25, 12/17
անկանոն 8/7 , 3/3, 6/6,4/1
2․ Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս
Կանոնավոր կոտորակ
1/2,6/16,602/606,388/396

3․ Համեմատե՛ք կոտորակները
6/7> 6/9
21/24= 21/24
22/31< 22/23
3/14= 3/14
202/331< 202/323
13/14=13/14

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։
4/5 սմ=8 մմ

2/5 կգ=400 գ

3/25 տ=120 կգ

7/8 օր=21 ժ

5․ Երկու թվերի գումարը 780 է։ Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը։ Որո՞նք են այդ թվերը։
780*3/5=468
780-468=312

6․ Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ։ Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը։
1-2/3=1/3
30/1/3=90

7․ Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։
1-3/5=2/5
5500*2/5=2200

8․ A վայրից միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը, եթե առաջին մեքենան 1 ժամում անցնում է 70կմ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ։
380-370=30 կմ

«Слова-предметы, отвечающие на вопросы КОМУ? ЧЕМУ?»

Задание 1. Раскройте скобки.

Образец: Я говорил (Мария), что она не права. – Я говорил Марии, что она не права.

 1. Говори тише: ты мешаешь брату делать уроки.
 2. Я всегда отвечаю дедушке на его сообщения.
 3. Мама часто читает дочке по вечерам.
 4. Благодаря помощи друзей мальчик не отстал от класса во время болезни.
 5. Учитель ответил ученику на его вопросы.
 6. Я показала контролёру свой билет.
 7. Он продал машину своему соседу.
 8. Девочке стало холодно, и она закрыла окно.
 9. Пассажиру нужно купить билет.
 10. Пациенту нельзя выходить на улицу – ему запретил врач.
 11. Пешеходу можно переходить дорогу только на зелёный свет.
 12. Гостью надо успеть на поезд, поэтому ему пора уходить.
 13. Мальчику скучно.
 14. Благодаря лекарству, которое мне выписал врач, я быстро поправился.
 15. Анне нравится ходить на дискотеки.
 16. Ребёнку стало грустно, потому что ему не дали конфет.
 17. Малышу трудно ходить без помощи взрослых.
 18. Человеку нужно понимание и сочувствие.
 19. Они пошли по другой улице и потерялись.
 20. Туристу было жарко в номере.
 21. Собаке очень хотелось есть.
 22. Учителю понравился ответ ученика.
 23. Тане стало плохо.
 24. Мы подарили бабушке конфеты и цветы.
 25. Алёне было весело в компании близких друзей.
 26. Благодаря таланту хирурга операция прошла успешно.
 27. Слезами горю не поможешь.
 28. Делу – время, а потехе – час.
 29. Завтра я еду к другу в гости.
 30. Ходить по дороге ночью небезопасно.

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Детям стало холодно на улице, и они зашли в дом.
 2. Братьям нужно рано вставать.
 3. Школьникам надо читать новый текст.
 4. Мы едем в гости к родственникам.
 5. Мне нужно позвонить родителям.
 6. Зрителям понравился новый спектакль.
 7. Александр привёз подарки своим друзьям.
 8. Учитель объяснил ученикам новое правило.
 9. Бабушка читает внукам сказку.
 10. Режиссёр объяснил актёрам, как они должны играть сцену.
 11. Марта подарила сёстрам духи на Восьмое марта.
 12. Москва слезам не верит.
 13. Дурная голова ногам покоя не даёт.
 14. Мы показали фотографии нашим знакомым.
 15. Директор написал письмо партнёрам из Москвы.

Кувшин с золотом

Слышать мне довелось от наших стариков, старики наши слышали от своих дедов, а их деды — от своих стариков, что жил когда-то бедняк-пахарь и был у него только клочок земли да пара волов.
И вдруг зимой у этого пахаря-бедняка издыхают волы. А когда наступила весна и пришло время пахать и сеять, без волов он не мог работать и сдал землю внаймы соседу. Стал этот сосед пахать, и вдруг плуг его наткнулся на что-то твёрдое. Смотрит он и видит большой глиняный кувшин, полный золота. Бросает он волов и плуг и бежит к хозяину земли.
— Эге, свет глазам твоим! — говорит. — В твоей земле отыскался кувшин с золотом, иди забирай его!
— Нет, братец, это золото не моё, — отвечает хозяин. — Ты снял у меня землю, ты пашешь, и всё, что в земле, твоё. Золото нашёл — пусть будет золото, всё равно оно твоё — бери!
Начинают спорить: один твердит — золото твоё, другой — нет, твоё. Спор разгорается, начинается драка.
Идут к царю с жалобой.
Как услышал царь о кувшине с золотом, глаза у него так и загорелись. Говорит:
— Не твоё золото и не его. Кувшин с золотом нашли в моей земле — значит, он мой.
И царь со своей свитой спешит туда, где нашли кувшин. Приходит, велит открыть его и видит: кувшин полон змей!
В ужасе и в гневе возвратился царь во дворец и повелел наказать дерзких пахарей, посмевших обмануть его.
— О государь, да продлится жизнь твоя, — завопили несчастные, — за что ты хочешь погубить нас? В кувшине никаких змей нет — там одно золото… чистое золото!
Царь посылает своих людей проверить. Люди идут, возвращаются и говорят — в кувшине золото!
— Вай! — удивляется царь, а про себя думает: «Наверно, я не разглядел как следует или не тот кувшин видел».
И снова идёт он туда, открывает кувшин, а в нём опять полно змей. Что за чудо? Никто понять не может. И царь приказывает собрать всех мудрецов своего царства.
— Растолкуйте, — говорит, — мудрецы, что это за чудо? Пахари нашли в земле кувшин с золотом. Иду я туда — в кувшине змеи, идут они — он полон золота. Что это может значить?
— Не прогневайся, о государь, на наши слова. Этот кувшин с золотом дарован бедным пахарям за их трудолюбие и честность. Когда идут они — находят золото, это награда им за честный труд. А когда идёшь ты и хочешь похитить чужое счастье — вместо золота находишь змей.
Царь содрогается и слов не находит в ответ.
— Хорошо, — говорит он наконец. — А теперь решите: кому из них принадлежит золото?
— Конечно, хозяину земли! — восклицает пахарь.
— Нет, тому, кто пахал землю! — возражает хозяин земли.
И опять начинается перебранка.
— Ладно-ладно, погодите, — останавливают их мудрецы. — Нет ли у вас детей — сына или дочери?
И оказалось, что у одного есть сын, а у другого дочь. Тогда мудрецы решают: поженить молодых и кувшин с золотом отдать им. Родители согласны, все довольны. Ссора кончается — начинается свадьба.
Семь дней и семь ночей справляют они свадьбу. А кувшин с золотом, полученный в дар за трудолюбие и честность, отдают они своим детям.
Золото — новобрачным, а змеи — жадному царю.

Вопрос

Кому бы вы отдали кувшин с золотом и почему?

Я бы разделил его на две части, одну часть отдал хозяину, а другую — пахарю .

Тема: «Слова-предметы, отвечающие на вопросы КЕМ? ЧЕМ?»

Тема: «Слова-предметы, отвечающие на вопросы КЕМ? ЧЕМ?»

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Запишите правильную форму слов-предметов, отвечающих на вопросы КЕМ? ЧЕМ? (множественное число).

Образец. Самолёт летит над (реки), (поля), (города). – Самолёт летит над реками, полями, городами.

 • Машина стоит перед магазинами, перед киосками.
 • Документы лежат под книгами, под бумагами.
 • Я иду в музей с друзьями, с сёстрами.
 • Дети прятались за домами, за деревьями, за машинами.

Задание 2. Заполните пропуски словами по смыслу: с головой, с характером, с руками оторвут, со странностями, с честью, с горем пополам.

Образец. Я не сомневаюсь, что Саша прекрасно сдаст экзамены – он парень с головой.

 • Я легко продам эту машину – за такую цену у меня её с руками оторвут.
 • Мы с головой перевели документы с армянского, но в правильности перевода не
  уверены.
 • Наташа – девушка необычная и со странностями, но очень добрая и честная.
 • Володя – человек жёсткий, нелёгкий, как говорится, с характером , но подчинённые к нему
  привыкли.
 • Я горжусь своим отцом – у него была очень нелёгкая жизнь, но он с горем пополам вышел из
  всех испытаний.

Задание 3. Раскройте скобки. Вместо пропусков впишите предлоги между, с, перед, за, над.

Образец. На набережной стояло красивое белое здание ____ (колонны) из мрамора. – На набережной стояло красивое белое здание с колоннами из мрамора.

 • Мы с друзьями серьёзно задумались над словами учителя.
 • Перед экзаменами мы всегда много занимаемся.
 • За разговорами мы не заметили, как пролетело время.
 • Несколько недель больной был между жизнью и смертью, но благодаря усилиям врачей он поправился.

Задание 4. Измените предложения по образцу.

Образец. Игорь любит футбол. – Игорь увлекается футболом.

 • Я вчера встретила подругу. – Я вчера встречалась с подругой.
 • Шекспир сказал, что весь мир – театр, а люди в нем – актёры. – Шекспир назвал весь мир
  театром а людей в нём — актерами.
 • Муж Тани врач. – Таня замужем за врачом.
 • Экология – это наука об охране окружающей среды. – Наука об охране окружающей среды
  называется экологией.
 • Мне очень интересна история. – Я интересуюсь историей.
 • Андрей Васильевич получил звание профессора. – Андрей Васильевич стал профессором.
 • У меня нет времени разговаривать. У меня много дел. – У меня нет времени разговаривать, мне нужно заниматься делами.

Թեսթ 1-Ջանի Ռոդարի-Տարօրինակ Հարցեր

Թեսթ 1
Ջանի Ռոդարի
Տարօրինակ Հարցեր

Կար-չկար մի տղա, որն ամբո□ջ օրը սրան-նրան ձանձրացնում էր իր հարցերով: Հարցեր տալն, իհարկե, վատ բան չէ, ընդհակառակը, հարցասիրությունը գովելի է, բայց վատն այն է, որ այդ տղայի հարցերին ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել:

Ասենք՝ գալիս էր ու հարցնում.

-Ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ զարմանքից աչքերը չռում էին կամ էլ հենց այնպես պատասխանում.

-Դարակները նրա համար են, որ նրանց մեջ որևէ բան դնեն, օրինակ՝ սպասք, դանակ, պատառաքաղ և այլն:

-Ես գիտեմ՝ ինչի համար են դարակները, բայց ինչո՞ւ դարակները սեղան ունեն:

Մարդիկ թոթովում էին ուսերը ու հեռանում:

Մի ուրիշ ան□ամ նա հարցնում էր.

-Ինչո՞ւ պոչը ձուկ ունի:

Կամ թե՝  ինչո՞ւ բեղերը կատու ունեն:

Տղան մեծանում էր, բայց շարունակում էր մնալ ինչուիկ և այն էլ ոչ թե սովորական, այլ՝ հակառակ ինչուիկ:

Մեծանալուց հետո էլ նա դիմում էր բոլորին զանազան հարցերով: Պարզ է, որ ոչ ոք չէր կարողանում պատախանել նրա հարցերին: Բոլորովին հուսահատվելով՝ հակառակ ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր: Հնարում էր, գրում  տետրի մեջ, իսկ հետո մեծ տանջանքով աշխատում գտնել դրանց պատասխանները: Սակայն ամբողջ կյանքում նա այդպես էլ եր□եք չգտավ իր հարցերի պատասխանները: Եվ ինչպե՞ս գտներ, եթե նրա տետրում գրված էր.«Ինչո՞ւ ստվերը բարդի ունի: Ինչո՞ւ ամպերը նամակ չեն գրում: Ինչո՞ւ նամականիշները գարեջուր չեն խմում»:

Աստիճանաբար նրա մորուքն աճեց, երկա~ր մորուք դար□ավ. նա չէր էլ մտածում սափրել: Դրա փոխարեն նա նոր հարց հորինեց՝ «Ինչո՞ւ մորուքը դեմք ունի»:

Երբ նա մեռավ, մի գիտնական ուսումնասիրեց նրա կյանքը և զարմանալի հայտնագործություն արեց: Պարզեց, որ ինչուիկը սովոր էր գուլպաները շրջերես հագնել և այդպես էլ հագնում էր իր ամբողջ կյանքում: Հենց այդ պատճառով էլ մինչև վերջ չսովորեց ճիշտ հարցեր տալ:

Հապա նայիր քո գուլպաներին. ճի՞շտ ես հագել:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  ամբողջ

Անգամ

Երբեք

դարձավ

 • Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող շրջերես բառը:
  ա/երեսառած

բ/կամակոր   

գ/հակառակ կողմով
դ/բոլորին հակառակ

 • Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հականիշները:
  վատ – լավ

Սովորական – անսովոր

Պարզ – բարդ

Երկար-կարճ

 • Տեքստի տրված բառերից  որո՞ւմ վերջածանց չկա.

ա/սովորական
բ/ինչուիկ
գ/բոլորովին
դ/գարեջուր

 • Տեքստի տրված բառերից ո՞րն է դրված եզակի թվով.

ա/աչքերը        —————————————           

բ/ հարցերին     —————————————                     

գ/ դարակները  —————————————                     

դ/ խրճիթ          —————————————                      

 • Տեքսից դու՛րս գրիր երկուական գոյական և ածական:

Հարց               պարզ

Դանակ           սովորական

 • Վերականգնի՛ր տրված բայերի ուղիղ ձևերը:
  ա/ձանձրացնում է            — ձանձրանալ
  բ/չէր կարողանում            — չկարողանալ
  գ/դնեն                                 — դնել
  դ/դարձավ                          — դառնալ
 • Գտի՛ր ընդգծված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:
  ենթակա      ստվեր, ամպեր, նամականիշներ

ստորոգյալ     ունի, չեն գրում, չեն խմում

 • Ո՞րն է կլոր տարի դարձվածքի իմաստը.

ա/մի քանի տարի
բ/ամբողջ կյանքում
գ/ամբողջ տարին
դ/ տարվա կեսը

 1. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
  Մի փոքրիկ պապիկ,
  հագին հազար շապիկ:
                                    կաղամբ
 1. Մեկ նախադասությամբ նկարագրի՛ր հարցասեր տղային:
  Չափից շատ հետաքրքրասեր և տարօրինակ տղա։
 2. Ինչո՞ւ  էր դժվար պատասխանել տղայի հարցերին.

ա/հարցերը շատ էին դժվար
բ/տղան հետաքրքիր ինչուիկ էր
գ/տղան հակառակ ինչուիկ էր
դ/տղան անընդհատ հարցեր էր տալիս

 1. Բոլորովին հուսահատվելով ̀ ի՞նչ արեց ինչուիկը:
  Բոլորովին հուսահատվելով՝ հակառակ ինչուիկը տեղափոխվեց մի սարի գագաթ, իր համար խրճիթ շինեց և այնտեղ հնարում էր նոր-նոր հարցեր:
 1. Հորինի՛ր նմանատիպ երեք հարց ու պատասխանի՛ր:
  Ինչու՞ մուկը պոչ ունի։

Ինչու՞ է ամպը սպիտակ։

Ինչու՞ է զեբրը գծերով։

 1. Նայի՛ր շուրջդ. գտի՛ր թարս հարցեր :

Ինչու՞ դարակը պահարան ունի։

Ինչու՞ թանաքը գրիչ ունի։

Ինչու՞ հատակը պատ ունի։

Լոռվա աշխարհի և Դսեղ գյուղի մասին

Դսեղ, գյուղ Հայաստանի Լոռու մարզում։ Գյուղն ըստ բազմաթիվ հավաստի աղբյուրների, հիմնադրվել է դեռևս մ.թ.ա., որի վերաբերյալ կան գիտական հիմնավորումներ ունեցող տվյալներ։

Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է հացահատիկիկարտոֆիլի, բանջարաբոստանային և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։ Անասնապահությամբ զբաղվողներն արտադրում են կաթմիսձուբուրդ և մեղր։

Գյուղի տարածքում կա չորս եկեղեցի։ Ամենամեծը Բարձրաքաշ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին է` կառուցված 13-րդ դարում Մամիկոնյանների տոհմի կողմից գյուղի հյուսիսային նույնանուն ձորում (գտնվում է կիսաքանդ վիճակում)։ Գյուղի հին մեծ գերեզմանատանն են գտնվում 645 թվականին կառուցված համեմատաբար փոքր միանավ եկեղեցու ավերակները։

Դեբեդի ձորում՝ գյուղի արևմտյան կողմում, կիսաքանդ վիճակում կանգնած է Քառասնից Մանկաց եկեղեցին։ Ըստ ճակատի արձանագրության` օծվել է 1256 թվականին Հաղպատի վանքի վանահայր Համազասպի կողմից։ Գյուղի տարածքում կա չորս մատուռ։ Կանգուն են մնացել Սուրբ Սարգիս և Դդի գլխի Բալա Գիքորի կառուցած մատուռները։

Գյուղի կենտրոնում՝ Թումանյանի տուն թանգարանի հարևանությամբ, գտնվում է գործող եկեղեցին։ Սկզբնական շինությունից մնացած մասերը վերագրվում են VII դարին։ Եկեղեցին մի քանի անգամ ենթարկվել է վերանորոգման, իսկ 20-րդ դարի սկզբին` վերակառուցման։

Գյուղի շրջակայքում կան նաև քարանձավներ, որոնք օգտագործվել են մարդկանց կողմից հնագույն ժամանակներից ի վեր որպես կացարան, իսկ հետագայում միայն անասունների համար։ Դրանցից են «Դռնավոր էրը», Ծակ քարը և գյուղից Ձորագես իջնելու Մուտի աջ կողմի ցածր քարայրը, որը կրում է նաև մարդու կողմից հարմարեցման հետքեր։

Լոռվա աշխարհի մշակութային կոթողներ

Լոռի Բերդ, միջնադարյան անառիկ ամրոց ներկայիս Լոռու մարզում՝ Ստեփանավանից 4,5 կմ հեռավորության վրա։ Գտնվում է Ձորագետ և Ուռուտ կիրճերի հատման մասում։ Ընդգրկված է Լոռի Բերդի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։
Սանահինի վանքային համալիրմիջնադարյան հոգևոր, մշակութային և գիտակրթական նշանավոր կենտրոն Մեծ Հայքի Գուգարք նահանգի Տաշիրք գավառում, այժմ՝ Հայաստանի Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի Սանահին թաղամասում (նախկին Սանահին գյուղ), Դեբեդ գետի աջափնյա բարձրադիր սարավանդի վրա։
ՀաղպատՀաղբատի վանքմիջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, մշակութային և գիտաուսումնական խոշոր կենտրոն, վանքային համալիր։ Գտնվում է Հայաստանի Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղի հարավարևելյան բարձրադիր մասում։ Սանահինի վանքային համալիրի հետ միասին հանդիսանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ[2]։
Ախթալայի վանական համալիրԱխտալա, Մարիամ Աննայի վանք, Մեյրամխանա, Աղնձանանք[2], X դարում հիմնադրված պարսպապատ վանական համալիր[3], գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքում՝ Երևանից 185 կմ հյուսիս։ Ախթալայի վանական համալիրը Հայաստանի այն քաղկեդոնական վանքերից է, որի կառուցումը համընկնում է Հայաստանի Վերածնության շրջանի հետ։ Ախթալայի վանական հուշարձանախմբում ներդաշնակ միահյուսվել են հայկական, վրացական ու բյուզանդական ճարտարապետության տարրերը։
Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիեկեղեցի Լոռու մարզի Օձուն գյուղում։ Պատկանում է գմբեթավոր բազիլիկ եկեղեցիների տիպին։ Ներկայումս գործում է։ Ընդգրկված է Օձունի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։