Կրկնություն փաթեթ 1

Կրկնություն փաթեթ 1

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝

3 հազարյակ, 2 հարյուրյակ, 4 տասնյակ, 1 միավոր — 3241

5 միավոր, 2 տասնյակ, 5 հայուրյակ, 6 հազարյակ — 6525

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

3764+2892 > 4895+1679

13564+5937 < 61788+3183

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

6մ 50սմ+8մ70սմ = 650+870=1520

22մ10սմ-10մ50սմ = 2210-1050 = 1160

4․ Մի ֆերմայում 847 ճագար կա, իսկ մյուսում՝ 309 ճագարով ավելի։ երկու ֆերմայում քանի՞ ճագար կա։

  1. 847+309 = 1156
  2. 1156+847 = 2003

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։

8

6․ Երեք կողմերի երկարությունների գումարը 7մ10սմ է։ Գտի՛ր AC կողմի երկարությունը։

AB = 130 սմ

BC = 285 սմ

AC = 710 – (285+130) = 295

AC = 2մ 95 սմ

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

803040
105090
607020

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝

9 հարյուրյակ, 6 տասնյակ, 0 միավոր, 3 հազարյակ — 3960

8 հազարյակ, 5 միավոր, 0 հարյուրյակ, 0 տասնյակ — 8005

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

28499+3849 < 19987+12361

64311 – 28425 > 57279-21396

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

40կմ400մ+2կմ600մ = 40400+2600 = 43000

72կմ90մ+13կմ100մ = 72090 + 13100 = 85190

4․ Այս բեկյալը քանի՞ հատվածից է բաղկացած։

5

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։

8

6․ Գտի՛ր եռանկյան երեք կողմերի երկարությունների գումարը։

19

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

573933429
501645789
861357717

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

2/5>3/5,

6/17<51/7,

7/123=7/123,

18/19=18/19։

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Աճման կարգով

6/17, 12/17, 4/17, 15/17, 17/17, 3/17,

17/17,15/17,12/17,6/17,4/17,3/17։

3․Համեմատի՛ր

3/5մ < 4/5մ

7/10կգ > 4/10կգ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

1․ (4500:3)x2=3000

2․ 4500-3000=1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

1․ (180:3)x2=120

2․ 180-120=60

6․ 1 ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի 1/4 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։ 

1․ (6000:4)x1=1500

2․ 1500×2=3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։

Չորեքշաբթի ժամը 12:00։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

14/18 > 17/18,

3/7 > 4/7,

11/28 < 9/28,

24/143 < 21/143։

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

31/35, 17/35, 4/35, 22/35 ,19/35, 35/35

35/35,31/35,22/35,19/35,17/35,4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20լ < 6/20լ

2/15ժ < 4/15ժ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

1․ 4500:3×2=3000

2․ 4500-3000=1500

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 

1․ (8000:44)x3=6000

2․ 8000-6000=2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի 13 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։ 

1․ (12:3)x1=4

2․ 12-4=8

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 

1․ 650:2=325

2․ 325-325=0