Ես իմ կրթահամալիրին նվիրում եմ

Ես նվիրում եմ կրթահամալիրին որ դպրոց չփակեն և մինչև վերջ լինի, որ բոլոր աշակերտներ շատ սովորեն և ամենախելացին դառնան և որ ամենամեծ շենք լինի բոլոր շենքերից։

Ընկույզ

Ընկույզ, որոշ բույսերի, առավելապես ծառերի կամ թփերի պտուղ է, հիմնականում ուտելու համար պիտանի միջուկով և կարծր կեղևով։ Բույսերը՝ որոնց պտուղները կոչվում են ընկույզներ, ավելի ճշգրիտ են բնորոշվում այն բանից, թե ինչ տեսանկյունից են դրանք քննարկվում։

Բուսաբանության մեջ գոյություն ունի երկու բնորոշում.

  • Ընկույզ ( պտղի տեսակ է, լատիներեն՝ nux) ՝ չոր չբացվող սինկարպ ստորին պտուղ փայտե միաշաքիլով (օրինակ պնդուկենին), ինչի ներսում տեղադրված է մեկ (հազվադեպ երկու) ազատ տեղաբաշխված սերմ: Ընկույզը շրջապատված է մեկ կամ ավելի ծաղկակոթի տերևներով, որոնք էլ կազմում են փաթաթան։ Այդպիսի պտուղ է, որպես օրինակ կաղինը 

Չարաճճի ընկույզը

Լինում է չիլինում մի չարաճճի ընկույզ է լինում ։ Այս ընկույզը ամենոր

գնում է ուրիշների դռան զանգ տալիս է ու փախնում իսկ հետո ում զանգ տվելեր

իրանք գալիսեն բողոքում են էս ընկույզ գալիս է ու իրանց տան պարագաներ

վերցնումա ու գնումա իրանքել գալիս են տեսնում են որ ամենինչ չկա։

Discover Incredible India/Բացահայտիր զարմանահրաշ Հնդկաստանը

Այսքանը վարժ կարդալ, սովորել բառերը և փորձել պատմել։Discover Incredible India

Welcome to the richest and unforgettable histories and heritage
country in this World. “Namaste” used as a Greeting.

“Namaste” literally means “I bow to you.

India is located in South Asia and it shares its border with Eight countries- Afghanistan, Pakistan, China, Bhutan, Nepal, Myanmar, Bangladesh and Sri-Lanka.

Historically, there are Five named oceans: The Atlantic, Pacific, Indian, Arctic and the Southern Antarctic.

Vocabulary

Welcome-Բարի գալուստ

discover-բացահայտելincredible-զարմանահրաշ

rich-հարուստ

the richest-ամենահարուստ

forget-մոռանալ

unforgettable-անմոռանալի

history-պատմություն

heritage-ժառանգություն

country-երկիր

world-աշխարհliterally-բառացիորեն

mean-նշանակել

I bow to you-խոնարհվում եմ քո առջև

locate-գտնվել, տեղակայվել

share-կիսել

historically-պատմականորեն

ocean-օվկիանոս