Կրկնություն փաթեթ 1

Կրկնություն փաթեթ 1

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝

3 հազարյակ, 2 հարյուրյակ, 4 տասնյակ, 1 միավոր — 3241

5 միավոր, 2 տասնյակ, 5 հայուրյակ, 6 հազարյակ — 6525

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

3764+2892 > 4895+1679

13564+5937 < 61788+3183

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

6մ 50սմ+8մ70սմ = 650+870=1520

22մ10սմ-10մ50սմ = 2210-1050 = 1160

4․ Մի ֆերմայում 847 ճագար կա, իսկ մյուսում՝ 309 ճագարով ավելի։ երկու ֆերմայում քանի՞ ճագար կա։

 1. 847+309 = 1156
 2. 1156+847 = 2003

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։

8

6․ Երեք կողմերի երկարությունների գումարը 7մ10սմ է։ Գտի՛ր AC կողմի երկարությունը։

AB = 130 սմ

BC = 285 սմ

AC = 710 – (285+130) = 295

AC = 2մ 95 սմ

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

803040
105090
607020

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրի՛ր այն թիվը, որն ունի՝

9 հարյուրյակ, 6 տասնյակ, 0 միավոր, 3 հազարյակ — 3960

8 հազարյակ, 5 միավոր, 0 հարյուրյակ, 0 տասնյակ — 8005

2․ Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները և դի՛ր համապատասխան նշանը (>, <, =)

28499+3849 < 19987+12361

64311 – 28425 > 57279-21396

3․ Կատարի՛ր գործողությունները․

40կմ400մ+2կմ600մ = 40400+2600 = 43000

72կմ90մ+13կմ100մ = 72090 + 13100 = 85190

4․ Այս բեկյալը քանի՞ հատվածից է բաղկացած։

5

5․ Այս պատկերներից յուրաքանչյուրում քանի՞ եռանկյուն կա։

8

6․ Գտի՛ր եռանկյան երեք կողմերի երկարությունների գումարը։

19

7․ Քառակուսու դատարկ վանդակներն այնպե՛ս լրացրու, որ սյունակներում, տողերում և անկյունագծերում գրված թվերի գումարը նույնը լինի (այդպիսի քառակուսիները մոգական են կոչվում)

573933429
501645789
861357717

Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

2/5>3/5,

6/17<51/7,

7/123=7/123,

18/19=18/19։

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Աճման կարգով

6/17, 12/17, 4/17, 15/17, 17/17, 3/17,

17/17,15/17,12/17,6/17,4/17,3/17։

3․Համեմատի՛ր

3/5մ < 4/5մ

7/10կգ > 4/10կգ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 2/3 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ավազանում։

1․ (4500:3)x2=3000

2․ 4500-3000=1500

5․ Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180կմ ճանապարհ։ Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու։

1․ (180:3)x2=120

2․ 180-120=60

6․ 1 ծորակից լցվում է 6000լ տարողությամբ ջրավազանի 1/4 մասը։ Նույն ծորակից որքա՞ն ջուր կլցվի ջրավազանը 2 ժամում։ 

1․ (6000:4)x1=1500

2․ 1500×2=3000

7․ Ուրբաթ օրը՝ ժամը 16։00-ին, Աննան մեկնեց շրջագայության և վերադարձավ 4օր 20ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա վերադարձավ տուն։

Չորեքշաբթի ժամը 12:00։

Տնային առաջադրանքներ

1․ Համեմատի՛ր

14/18 > 17/18,

3/7 > 4/7,

11/28 < 9/28,

24/143 < 21/143։

2․ Դասավորի՛ր կոտորակները․

Նվազման կարգով

31/35, 17/35, 4/35, 22/35 ,19/35, 35/35

35/35,31/35,22/35,19/35,17/35,4/35

3․Համեմատի՛ր

3/20լ < 6/20լ

2/15ժ < 4/15ժ

4․ 4500լ տարողությամբ ջրավազանը ամբողջությամբ լցված էր ջրով։ Այգեպանը այդ ջրի 23 մասը օգտագործեց այգին ջրելու համար։ Քանի՞ լիտր ջուր օգտագործեց այգեպանը այգին ջրելու համար։

1․ 4500:3×2=3000

2․ 4500-3000=1500

5․ Ջրավազանում կար 8000լ ջուր։ Այգին ջրելու համար պապին օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ մասը։ Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում։ 

1․ (8000:44)x3=6000

2․ 8000-6000=2000

6․ Մայրիկը գնեց 12կգ շաքարավազ։ Նա այդ շաքարավազի 13 մասն օգտագործեց ծիրաանի հյութ պատրաստելու համար, իսկ մնացած մասը՝ ելակի մուրաբայի համար։ Մայրիկը որքա՞ն շաքարավազ օգտագործեց ելակի մուրաբա պատրաստելու համար։ 

1․ (12:3)x1=4

2․ 12-4=8

7․ Երկու թվերի գումարը 650 է, իսկ տարբերությունը՝ 0։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 

1․ 650:2=325

2․ 325-325=0

Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ

1․ 5, 12, 36, 47 թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրու՛ 1 հայտարարով կոտորակի տեսքով։
5/1
12/1
36/1
47/1
2․ Առանձնացրու կանոնավոր և անկանոն կոտորակները․
կանոնավոր38/77, 107/108,5/7,18/27 անկանոն 66/65, 612/606,33/33,
3․ Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս
Անկանոն կոտորակ
3/2,40/40,554/544,675/674
4․ Համեմատե՛ք կոտորակները
4/7> 3/7
8/14> 7/14
11/25> 5/25
7/15= 7/15
101/205< 123/205 77/151> 7/151
5․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։
3/5 դմ=6 սմ
3/6 ր=30 վ
4/10 ժ=24 ր
2/10 ժ=720 վ
6․ Տատիկն իր պատրաստած գաթայի 1/7 մասը տվեց Աշոտին, 2/7 մասը՝ Սուրենին, իսկ մնացած մասը՝ Հայկին։ Ու՞մ բաժինն էր ամենաշատը։
Հայկին ` 7/7-2/7/1/7=4/7

Հայկի բաժինն էր ամենաշատը:

7․ Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջիկները։
մնաց 5/5-4/5=1/5
50/1/5= 250 կմ
8․ Երևանից Վայք ճանապարհը կազմում է Երևան – Գորիս ճանապարհի 1/2 մասը։ Քանի՞ կիլոմետր էր Երևանից Գորիս, եթե Երևանից Վայք 128կմ է։
128/1/2=256 կմ
9․ A և B քաղաքներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և 3 ժ հետո հանդիպեցին։ Առաջին ավտոմեքենան 1 ժամում անցնում է 80կմ, իսկ երկրորդը՝ 70կմ։ Հաշվի՛ր A և B քաղաքների հեռավորությունը։
380+370=450 կմ

Տնային առաջադրանքներ
1․ Առանձնացրու կանոնավոր և անկանոն կոտորակները․
կանոնավոր`6/7, 4/5, 17/18, 14/25, 12/17
անկանոն 8/7 , 3/3, 6/6,4/1
2․ Աստղանիշները փոխարինիր այնպիսի թվանշաններով, որ ստանաս
Կանոնավոր կոտորակ
1/2,6/16,602/606,388/396

3․ Համեմատե՛ք կոտորակները
6/7> 6/9
21/24= 21/24
22/31< 22/23
3/14= 3/14
202/331< 202/323
13/14=13/14

4․ Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։
4/5 սմ=8 մմ

2/5 կգ=400 գ

3/25 տ=120 կգ

7/8 օր=21 ժ

5․ Երկու թվերի գումարը 780 է։ Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը։ Որո՞նք են այդ թվերը։
780*3/5=468
780-468=312

6․ Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ։ Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը։
1-2/3=1/3
30/1/3=90

7․ Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը։
1-3/5=2/5
5500*2/5=2200

8․ A վայրից միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը, եթե առաջին մեքենան 1 ժամում անցնում է 70կմ, իսկ երկրորդը՝ 80կմ։
380-370=30 կմ

Չափման միավորներ։ Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով։

Առաջադրանքներ․

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրով․

7մ=700սմ

36դմ=360սմ

3մ5սմ=305սմ

 • Արտահայտի՛ր միլիմետրով․

19սմ=190մմ

8մ=8000մմ

3սմ7մմ=307մմ

 • Արտահայտի՛ր դեցիմետրով․

3մ8դմ=38դմ

7կմ=70000դմ

2կմ4մ5դմ=20045դմ

 • Արտահայտի՛ր մետրով․

6կմ=6000մ

13կմ20մ=13020մ

 • Արտահայտի՛ր կիլոմետրով․

18000մ=18կմ

36000մ=36կմ

 • Արտահայտի՛ր կիլոգրամով․

24տ=24000կգ

11տ5ց=11500կգ

3տ7ց12կգ=3712կգ

 • Արտահայտի՛ր ցենտներով․

3տ=30ց

375տ50ց=3800ց

 • Արտահայտի՛ր գրամներով․

7կգ=7000գ

12տ=12000000գ

 • Արտահայտի՛ր տոննայով․

100ց=10տ

3000կգ=3տ

 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ=270վ

3օր8ժ=80ժ

3տարի 2ամիս=38ամիս

8դար 47տարի=847տարի

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

 • 1478, 658, 487, 485, 5
 • 158647, 1584, 648, 478
 • 222222, 55432, 55429, 6875, 6869, 436, 412, 99, 8

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

 • 14, 348, 4784, 4789
 • 256478,    147651
 • 14, 147, 1854, 147651, 256478

3 Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

 1. 1450:2=725
 2. 1450+725=2175

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

147, 47, 14, 5, 2

159654, 148758, 6587, 1458

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

 • 9, 11, 147147, 458647
 • 18, 158, 678, 14013

Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ․

1Համեմատի՛ր

 • 385   <  4589
 • 22024 < 22316
 • 653214  <653231
 • 35647 = 35647
 • 385 <4589
 • 22024 < 22316
 • 653231 =653231
 • 120024 > 119924

 2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 288<295
 • 5712<57782
 • 7235>7943
 • 723578>723848
 • 7412>7444

3․ Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում։

 1. 20×5=100
 2. 100+20=120

Պատ․՝ 120 կմ

Տնային առաջադրանքներ

1  Համեմատի՛ր

 • 35 <589
 • 22424 <45316
 • 7534 <25321
 • 145647 <351447
 • 55385<  55458
 • 258788 <258789
 • 44784 =44784
 • 147682 >47816

2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 6507>654
 • 52785<52915
 • 406754<406954

Սեպտեմբերի 22-25

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 24 =20+4
 • 267=200+60+7
 • 3254=3000+200+50+4
 • 10201= 10000+200+1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 2‧100.000+4‧100+5‧1=200405
 • 8‧10000+3‧1000+10=83010
 • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1=432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից -5200
 • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից -400030

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։ 34581-34281=300

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։ 400-ով

6 Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։ 3000-ով